Франц Йосип

Франц Йосип І (1830 – 1916 р.) – імператор Австрійської імперії, король Богемії, апостоличний король Угорщини, глава двоєдиної держави – австро-угорської монархії. Правив 68 років, його правління – епоха в історії народів, котрі входили в Дунайську монархію. Західна Україна в період з 1847 по 1918 роки входила до складу Австро-Угорщини як одна з провінцій під назвою Галіція.